Skip to main content

Saga Douhan har anställts som verksamhetsledare för NPF Åland under 2024.

Det här berättar Saga om sig själv:

”Hej! Jag heter Saga Douhan och är ny verksamhetsledare för NPF Åland. Kort om min bakgrund är att jag är utbildad beteendevetare, handledare i sorgbearbetning och coach. Jag jobbar även deltid som skolkurator och driver eget inom samtalsstöd. Jag ser fram emot att arrangera meningsfulla aktiviteter och nätverka med er medlemmar!”