Skip to main content

Torsdag den 6.6 kan den som vill komma och (på egen bekostnad) äta lunch ihop, denna gång på Indigo.

Syftet är att få chansen att träffa andra NPF-föräldrar (med eller utan egen diagnos) för att ventilera tankar och utbyta erfarenheter. ??vi kör uppehåll i juli men fortsätter med månatliga lunchen i augusti (efter skolstart)!

Maila info@npf.ax senast måndag 3.6 och meddela om du ämnar komma så att jag vet ungefär hur många vi blir. ??

Hoppas vi ses!
Hälsar Saga, verksamhetsledare