Skip to main content

NPF Åland är en förening på Åland för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och andra intresserade.

Alla människor är unika. Vi vill jobba för de mänskliga rättigheterna, allas lika människo­värde och den neuro­logi­ska mång­falden där alla har förutsättningar att tillvarata sina förmågor.