Skip to main content

Årets NPF-kämpe på Åland är Ann-Catherine Renfors med motiveringen för hennes oförtröttliga engagemang för att göra livet drägligare och rättvisare för barn med NPF-diagnoser.


Intervju på Ålands Radio & TV:

”Årets NPF-kämpe på Åland är Ann-Catherine Renfors

I fredags eftermiddag utsåg föreningen NPF Åland årets NPF-kämpe vid en ceremoni i ett köpcentrum i Jomala.  

Det handlar alltså om någon och några som genom bemötande eller handlingar har haft stor betydelse för någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Årets NPF-kämpe på Åland är Ann-Catherine Renfors med motiveringen för hennes oförtröttliga engagemang för att göra livet drägligare och rättvisare för barn med NPF-diagnoser.”