NPF Åland är en förening på Åland för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och andra intresserade.

Alla människor är unika. Vi vill jobba för de mänskliga rättigheterna, allas lika människo­värde och den neuro­logi­ska mång­falden där alla har förutsättningar att tillvarata sina förmågor.

Vision

Föreningens syfte är att såsom medlemsförening inom Funktionsrätt Åland r.f.:

 • Befrämja och övervaka de allmänna samhälleliga rättigheterna och jämlikheten för personer med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt deras familjer.
 • Sprida kännedom om och öka förståelsen för svårigheterna som dessa funktionsnedsättningar medför, både för de funktionsnedsatta och för deras närstående.
 • Företräda de funktionsnedsattas och deras närståendes intressen i samhället.
 • Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda de funktionsnedsatta vård och habilitering, utbildning på de funktionsnedsattas egna villkor samt sysselsättning, arbete och boende som är anpassat till individens behov och förutsättningar.
 • Verka för upprättande av stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer.
 • Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett för individen meningsfullt liv.
 • Främja forskning rörande NPF.
 • Följa upp arbetet inom NPF-området samt ha kontakter både med riket, Norden och på internationell nivå.

Vi i styrelsen

Henrik Lagerberg, ordförande

 • Jag lever i en familj där min hustru har diagnosen adhd som hon fick som vuxen och en son som har diagnosen atypisk autism som han fick som barn. På livets väg för mina familjmedlemmar har det förekommit både mobbning, felaktigt bemötande och helt felaktig vård som visat sig i djupgående psykisk ohälsa. Det finns mycket att arbeta för att ändra på livsvillkoren för personer inom NPF- världen och ett sätt att verka är att vara aktiv inom NPF Åland. henrik.lagerberg@aland.net

John Grönlund

Andreas Heinakroon

 • Vi har barn med autism och ADHD i familjen och tycker det är viktigt att öka förståelsen för neurodiversitet. Det finns många styrkor med att vara neurodivers som behöver belysas – annars blir det mest fokus på problem och brister.

Johanna Häggblom

 • Att arbeta förebyggande, inkluderande och speciellt barn och ungas rättigheter är något som ligger mig varmt om hjärtat. Varför jag är med i denna förening är för att jag önskar att också belysa Dyslexi och Dyskalkyli lite mer, då jag tycker att detta behöver lyftas/spridas mer kunskap om. Att arbeta tillsammans för allas rätt till ett gott liv är viktigt för mig. Därför är jag med i denna styrelse och genom det hoppas att bidra till ett bättre samhälle för oss alla.

Catrin Jansson

 • Efter att ha fått en autismdiagnos i vuxen ålder och insett hur mycket fördomar som finns kring NPF vill jag göra vad jag kan för att öka kunskaperna och minska stigmat. Därför har jag valt att engagera mig i NPF Åland. janssoncatrin@gmail.com

Gun Lagerberg

 • Jag har en egen diagnos ADHD. Diagnosen fick jag som vuxen och utredningen gjordes i Uppsala. Jag har också en son med diagnosen Aspergers syndrom. Jag och min son har haft problem i vår vardag och vi båda har också fått en psykiatrisk diagnos. Jag vill arbeta med upplysning och anpassa samhället till oss med en neuropsykiatrisk diagnos. Det är oerhört viktigt att samhället tar till vara den stora potential som personer med en diagnos besitter. Därför har har aktiverat mig i NPF Åland.

Henrik Löken Löthman

 • Jag brinner verkligen för att hjälpa människor med NPF. Jag har arbetat som stödperson åt människor med NPF i 20 år och arbetar som lärare i studion (elever med NPF åk 6-9) sedan 2018. Jag är även ordförande för Ung resurs sedan tre år och har varit med i styrelsen mycket längre än så.

Sonja Lindström Winé, vise ordförande

 • Mina barn har haft det kämpigt i skolan, sociala kontakter och på fritiden och diagnostiserades med lite olika npf diagnoser så småningom. Jag vill kämpa för en resursskola, möjligheter till rätt stöd på rätt plats i livet och hjälpa till med en förståelse i samhället för de olika utmaningar som kommer med NPF-diagnoser. Jag ansvarar för de FUN-kalas som ordnas för barn med utmaningar och engagerar mej med insändare eller i föreningens synlighet utåt på olika evenemang. Jag har även föreläst på barnledarutbildning och för srbetsgivare om NPF.

Mathias Mikkola

Dexter Mäkelä

 • Jag har själv flera NPF-diagnoser (ADHD, autism, dyslexi) och har även vänner och familj med NPF. Jag tycker att det är viktigt att försöka hjälpa människor som inte alla gånger får höras. Det är viktigt att värna om att alla medborgare har samma rättigheter i vårt samhälle. dexter@npf.ax

Kathi Salokoski

 • Jag vill underlätta vardagen för personer med NPF. Jag är utbildad specialpedagog och arbetar som specialklasslärare och har gjort det i flera år. Är även verksam som stödperson. Jag tycker det är viktigt att samhället tar till vara den enorma kunskap och rikedom som NPFpersoner besitter