Skip to main content

Landskapets tjänstemän inom olika områden

Utbildningsminister

Annika Hambrudd
annika.hambrudd@regeringen.ax
+358 18 25375
+358 457 3431786

Social och hälsovårdsminister

Arsim Zekaj
arsim.zekaj@regeringen.ax
+358 18 25372
+358 40 1524455

Specialsakkunnig, ungdoms- och vuxenutbildning

Bodil Regårdh
bodil.regardh@regeringen.ax
+358 18 25545
+358 457 3444270

Specialsakkunnig barnomsorg

Emilia Walk Johansson
emilia.walk-johansson@regeringen.ax
+358-18-25347

Specialsakkunnig social- och miljöavdelningen, hälso- och sjukvårdsbyrån

Ida-Mari Elfving-Gustafsson
ida-mari.elfving-gustafsson@regeringen.ax
+358 18 25241

Specalsakkunnig grundskolan

Sofia Ahvonen
sofia.ahvonen@regeringen.ax
+358 18 25245

Polisväsendet

Polisen på Åland

https://polisen.ax/startsida

Polisen i Finland

https://poliisi.fi/sv/startsida