Skip to main content

Samtalsgrupper för vuxna autister

Vi diskuterar erfarenheter, utmaningar och annat som gruppen tycker är intressant.

  • Träffarna hålls ca 2 gånger i månaden
  • Åldersgräns från 18 år och upp
  • Max 12 deltagare per grupp, inklusive gruppledare Catrin Jansson som själv är autistisk

För mer information: janssoncatrin@gmail.com

Simuli – ett modererat ungdomsforum

Har du svårt att hitta kompisar? Är du minst 13 år? Välkommen till Simuli – ett modererat ungdomsforum på Discord med olika kanaler utgående från intresse.

Simuli är ett projekt skapat av NPF Åland och finansierat av Varubodens kampanj ’Det egna området till godo’. Syftet med projektet är att minska ungdomars icke självvalda isolering och öka möjligheten till deltagande på ett neutralt och icke dömande forum som kan stärka det psykiska välbefinnandet.


Gå till Simuli

Grupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro

Är du intresserad att delta i en grupp för föräldrar till barn och unga med problematisk skolfrånvaro?

Tag då kontakt med vår gruppdragare Christian Rögård för mer information på telefon 040-8363798 eller på mail christian.rogard@aland.net