Skip to main content

Kostnadsfri föreläsning med Eric Donell

Måndag 22 april 2024 kl. 18:30 på Ålands hotell- och restaurangskola, i anslutning till NPF Ålands vårmöte kl. 18:00.

”Jag vill vara normal” är en föreläsningsföreställning inifrån om identifiering, ökad förståelse, bemötande och motivation i samband med NPF. Föreläsningen ger en insikt i hur det kan vara att leva med Tourette, ADHD och OCD samt kunskap om sociala och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, fördomar och utanförskap.

Utveckla din förmåga att känna igen och bemöta NPF och upptäck de positiva sidorna – som alla kan få del av. Åhörarna bjuds på ett nyansrikt inifrånperspektiv.

Eric Donell är föreläsare och specialistsjukskötare på BUP samt vice ordförande i Riksförbundet Attention. På YouTube-kanalen ”Livet med NPF” presenterar Eric olika NPF-strategier.

Anmäl dig senast onsdag 17 april kl 15:00 på telefon 22360 eller reception@handicampen.ax. Föreläsningen sänds även digitalt. Meddela vid anmälan om du deltar på plats eller digitalt.