Skip to main content

Är du intresserad att delta i en grupp för föräldrar till barn och unga med problematisk skolfrånvaro?

Tag då kontakt med vår gruppdragare Christian Rögård för mer information på telefon 040-8363798 eller på mail christian.rogard@aland.net