Skip to main content

Har du svårt att hitta kompisar? Är du minst 13 år? Välkommen till Simuli – ett modererat ungdomsforum på Discord med olika kanaler utgående från intresse.

Simuli är ett projekt skapat av NPF Åland och finansierat av Varubodens kampanj ’Det egna området till godo’. Syftet med projektet är att minska ungdomars icke självvalda isolering och öka möjligheten till deltagande på ett neutralt och icke dömande forum som kan stärka det psykiska välbefinnandet.