Skip to main content

Ålands Autismspektrumförening rf har fått sitt nya namn och uppdaterade stadgar av föreningsregistret (PRH ) godkända den 12.5.2023

Föreningen kommer att i fortsättningen heta NPF Åland rf